سوالات متداول

1- مدارک مورد نیاز برای امانت گرفتن شال و روسری چیست ؟

به ازای هر کارت ملی جدید یا شناسنامه خریدار حداکثر تعداد 30 عدد شال و روسری به صورت امانی تعلق می گیرد . ارائه تصویر کارت ملی ، شناسنامه ، شماره تماس همراه و یک شماره تماس ثابت از خود یا نزدیکان الزامی است .

2- چه تعداد از شال و روسری ها باید فروخته شود ؟

از شال و روسری های امانت داده شده حداقل نصف تعداد باید فروخته شود ، اگر مطمِئن به  فروش نیستید تعداد کمتری انتخاب کنید .

3 - چند روز برای تسویه کالا فرصت داریم ؟ 

از زمان تحویل کالا خریدار  10 روز فرصت فروش و یا تعیین تکیلف جنس امانت گرفته شده را دارد . اگر از زمان معین شده گذشته باشد و تکلیف مشخص نشده باشد تمام هزینه کالا باید پرداخت شود .

4 - هزینه ارسال جنس ها بر عهده کیست ؟ 

هزینه ارسال و عودت جنسهای امانی جهت شهرستان و تهران بر عهده خریدار می باشد

نظرات