سلام. لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

1- مختصری از بیوگرافی خود را شرح دهید :

2- از نظر شما یک شغل خوب چه ویژگی هایی دارد؟

3- آیا در زندگی خود هدف دارید؟

4- در صورت تمایل هدف های خود را بنویسید (اختیاری)

5- آیا برای رسیدن به هدف های خود برنامه ریزی کرده اید؟

6- ده سال دیگر خود را در چه جایگاهی میبینید؟